تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392
 ارسال توسط ج . الف
 
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر 1391

جواب: به ادله قاعده ید باید رجوع کنیم که ببینیم لسان دلیل آن قاعده چیست؟ادامه مطلب...
ارسال توسط ج . الف
 
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم آذر 1391
درباره معنای سه کلمه " لا " و " ضرار " و " ضرر " سخن بسیار گفته شده و معانی متفاوتی احتمال داده شده است.

ادامه مطلب...
ارسال توسط ج . الف
 
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391

برای اثبات این قاعده به ادله قرآنی، روایی و عقلی، استدلال شده که به بعضی از آن ها اشاره می گردد:ادامه مطلب...
ارسال توسط ج . الف
 
تاريخ : دوشنبه سیزدهم آذر 1391

 

قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بیش تر ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هرگونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است.ارسال توسط ج . الف

اسلایدر

دانلود فیلم